ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت برمبناي عشق

بيان مسأله:
اگر فکر مي کنيد کارکنان افسرده و بيانگيزه اي داريد
اگر معتقديد هر چقدر تلاش مي کنيد به نتايج دلخواه نميرسيد
اگر احساس مي کنيد علي رغم زحماتي که متحمل مي شويد اطرافيان متوجه آن نميشوند
اگر سرحال و پرشور در سر کارتان حاضر نمي گرديد
و اگر مي خواهيد اينروال مديريت را تغيير دهيد پيشنهاد مي کنيم در اين آموزش شرکت نمائيد.


رئوس مطالب:

- چه مي خواهيم؟
- ديگران را چگونه با خود همسو نمائيم؟
- جايگاه عشق در مديريت و بهره وري
- چگونه عاشق شغلمان گرديم؟
- عشق ورزي رابياموزيم


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM