ايميل رمز عبور
عضويت

مهندسي موفقيتشرح عنوان:

آيا تا به حال شاخص هاي موفقيتِ خود را تعريف و مشخص کرده ايم ؟! آيا خود را موفق مي دانيم ؟! چرا بايد موفق شويم ؟! آيا انگيزه اي براي موفقيت داريم ؟! اگر تصميم بگيريم که موفق شويم، اولين گامي که بايد برداريم چه بايد باشد ؟! آيا الگويي براي موفقيت داريم ؟! کدام منابع براي موفقيت ما لازم است ؟! محدوديت ها را چگونه بايد از سر راه برداشت ؟! اگر موفق نشويم چه مي شود ؟! و . . .
اين پرسش ها و بسياري از پرسش هاي ديگر از اين دست در اين آموزش پاسخ داده خواهد شد؛ همچنين در اين آموزش به اين نتيجه خواهيم رسيد که موفقيت ما آنطور که تا کنون فکر مي کرده ايم وابسته به ديگران و وابسته به شرايط نيست ! بلکه براي قرار گرفتن در مسير موفقيت، مي بايست مسئوليت جايگاه فعلي مان را پذيرفته، هدف هيجان انگيزي را براي خودمان تعريف کنيم و پس از تدوين يک برنامۀ منسجم و مؤثر، دست به اقدام و اجرا بزنيم.
اين بدان معناست که موفقيت يک فرآيند شفاف و مشخص دارد و تنها شرط رسيدن به موفقيت طرح ريزي و اجراي صحيح اين فرآيند است.


رئوس مطالب:

مفاهيم و مباني موفقيت
پيش نيازهاي موفقيت
کدام زمينه را انتخاب کنيم؟
اهداف خود را بشناسيم
مهارتي براي برداشتن محدوديت ها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM