ايميل رمز عبور
عضويت

مهارت هاي زندگي (ارتقاي کيفيت زندگي)شرح عنوان:

هدف اصلي بشر، داشتن يک زندگي شاد و آرام همراه با موفقيت است؛ اما متأسفانه مهارت هاي زندگي در گذشته، در مطالب آموزشي کودکان و نوجوانان کشورمان گنجانده نشده و در نتيجه آنها که بزرگسالان امروزند، نه تنها قادر به حل تنش ها و چالش هاي زندگي خود نيستند بلکه الفباي راه و رسم زندگي را هم نمي دانند! و از اينرو براي دستيابي به آرامش، دست به آزمون و خطا هايي مي¬زنند که در برخي از موارد ممکن است اين آزمون و خطاها باعث ايجاد مسائل و مشکلاتي براي خود، خانواده و يا اجتماع شان گردد.
در اين آموزش به بحث پيرامون موضوع مهارت هاي زندگي با و راه هاي دستيابي به آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مسئوليت پذيري
آماده براي تغيير
هدف گذاري و برنامه ريزي
يادگيري و بهبود وضعيت
وابستگي، بيماري کشنده!

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM