ايميل رمز عبور
عضويت

مهندسي ذهن وچرخه باورها!

بيان مسأله:
شايد باورکردن اين مطلب کمي سخت باشد که جايي که ما الآن قرار داريم و نتايجي که بدست مي آوريم، ناشي از نگرشها، ذهنيتها و باورهاي ما است!
واقعيت اين است که ضميرناخودآگاه ما خيلي بيشتر از چيزي که تصور مي کنيم در مديريت ما قدرتمند است. اما سؤال اينجاست که آيا مي توان ذهن و باورهاي خود را مديريت کرد تا به نتايج دلخواه دست بيابيم؟
در اين سمينار با عملکرد ذهن و روشهاي شکل گيري باورها آشنا مي شويم و راه هاي مديريت بر ضمير ناخودآگاه را مي آموزيم.

ويژگي ها

در اين سمينار مخاطبين مي توانند با همسر خود شرکت نمايند.
اينسمينار ساليانه در تهران بصورت عمومي برگزار مي گردد.
همچنين اين سمينار ميتواند در محل سازمانها نيز برگزار گردد.
در اين سمينار مدرک تحصيلي و جايگاهشغلي نقش و تأثيري ندارد.


رئوس مطالب:

چگونگي کارکرد ذهن
مديريت بر ذهن با استفاده از روش T.A
باورهاي ما چگونه شکل مي گيرد؟
مديريت بر چرخه باورهاي ذهني
از کجا شروع کنيم؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM