ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت بر بحران هاي خانوادگيشرح عنوان:

زنان و مردانِ جامعۀ امروز، آنچنان غرق در روزمرگي شده اند که بسياري از بحران¬ها در زندگي خانوادگي و در فضايِ کسب و کار براي آنها تبديل به امور روزمره شده است! و از همين روست که شرايط بحراني و مديريت در اين شرايط را فراموش کرده و همچنان به انجام فعاليت هاي عادي و روزانۀ خود ادامه مي¬دهند. اين در حاليست که اغلب شاغلين در شرکت¬ها و سازمان¬ها، با پيچيده شدن نقش¬ها و جايگاه¬هاي مختلف خود و تنيده شدن اين نقش¬ها در هم، به¬ويژه در زندگيِ خانوادگيِ خود دچار بحران¬هاي مختلفي مي¬شوند که در برخي اوقات عدم آگاهي از روش¬هاي مديريت اين بحران¬ها، باعث اختلافاتِ شديدِ خانوادگي و حتي از هم پاشيدنِ خانواده مي¬شود. در اين آموزش به متدهايِ شناخت از انواع بحران و روش¬هاي کاربردي مديريتِ بحران در خانواده پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

بحران هايِ خانوادگي و انواع آن
شناسائيِ بحران و مواجهه با آن
مديريتِ بحران در خانواده
آمادگي و واکنش براي شرايط بحراني
همسوسازي اعضاي خانواده

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM