ايميل رمز عبور
عضويت

زندگي موزون (توازن بين کار و زندگي)شرح عنوان:

زندگيِ هر يک از ما داراي ابعاد مختلفِ فردي، خانوادگي، اجتماعي، شغلي و . . . مي باشد که در دنيايِ امروز، برقراريِ توازن بين اين ابعاد، زياد آسان به نظر نمي رسد؛ و همين عدم توازن، مشکلاتِ عديده اي را در زندگيِ ما ايجاد مي کند.
پدري که بدليل مشغلۀ کاري، زمانِ مناسب و مؤثري را به خانواده و يا فرزندانش اختصاص نمي¬دهد و يا خانم خانه داري که بدليل مشغله هاي خانه¬داري و کمبود امکانات مالي خانواده، به سلامتي و تندرستيِ خود اهميتي نمي دهد، از همين دست مشکلات مي باشند.
در اين آموزش، ابعادِ مختلف يک زندگي، مورد بحث قرار گرفته و ياد مي گيريم که چگونه مي توان تعادل و توازن مناسبي بين اين ابعاد بوجود آورد و حتي از هر يک از اين ابعاد براي ارتقاء ساير ابعاد استفاده نمود.


رئوس مطالب:

ابعادِ زندگي
مديريتِ زندگي
معيارهاي رضايت از زندگي
ارتباط بين کار و زندگي
ارتباط بين ساير ابعاد زندگي
مهارت برقراري توازن بين ابعاد زندگي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM