ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت برخويشتنشرح عنوان:

اصولاً ما انسان ها سعي مي کنيم همه چيز را مديريت کنيم به جز خودمان را !
ما، افراد، زمان، تغيير، بحران، جلسات، سازمان، خانواده، تيم، کيفيت و . . . را تحت اداره خود مي گيريم، اما در اغلب اوقات به نتايج دلخواه دست نمي يابيم!
عده اي خسته مي شوند و عده اي نيز با آزمون و خطا سعي در تغيير شيوه ها دارند؛ حال آنکه روشي بسيار ساده تر نيز براي مديريت بر موارد فوق وجود دارد؛ روشي که کمترين تنش و استرس را به ما و سايرين وارد مي سازد؛ اما اين روش به شدت نياز به آگاهي و تمرين دارد. در اين روش ما توانائي¬هاي خود در زمينه مديريت بر خوشتن را افزايش مي¬دهيم و تلاش مي¬کنيم تا کنترل روان و رفتار خود را بر عهده بگيريم و در نهايت ما در اين آموزش مي آموزيم چگونه خود را مديريت نمائيم تا به نتايج مطلوب دست يابيم.


رئوس مطالب:

 خودمان را بهتر بشناسيم
 مسئوليتِ خويشتن را بپذيريم
 ابعاد زندگي
 آيا در جاي درستي قرار داريم؟
 از کجا شروع کنيم؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM