ايميل رمز عبور
عضويت

ماموريت خود را دريابيمشرح عنوان:

در دنياي پرحاشيه شرکت ها و کسب و کارهاي امروزي ، اکثر مديران و کارکنان، درصد بسيار زيادي از وقت و انرژي خود را صرف مسائل و مواردي خارج از بحث کسب و کار، نتيجه و عملکرد مي کنند؛ و يا به عبارت ديگر بسياري از زمان مفيد خود را صرف مسائل حاشيه اي مي نمايند! غافل از اينکه چه توان زيادي از آنها و همکاران شان در حال تلف شدن است.
اغلب در حلقۀ نگراني هاي خود زنداني شده و بدون توجه به مأموريت خود، درگير روزمرگي شده اند که اين امر باعث خستگي و استهلاک زياد در آنها و اطرافيان شان مي شود؛ در اين جلسه آموزشي تلاش مي گردد تا نحوه تعيين مأموريت در زندگي و انتخاب مسيرمان را بياموزيم تا بقيه عمر را هدفمند تر و با هيجان و انگيزه بيشتري طي کنيم.


رئوس مطالب:

فلسفۀ زندگي
انگيزه اي براي ادامه دادن
بازي عشق و توانمندي
تعيينِ مأموريت
مؤثر باشيم

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM