ايميل رمز عبور
عضويت

آموزه هاي دکتر دمينگشرح عنوان:

بدونِ شک دکتر دمينگ اولين کسي است که کيفيت به معناي امروزيِ آن را به ژاپني ها آموخت و آن ها را با مفاهيمي مثل مديريت، سيستم، بهره وري، اهميت رضايت مشتري و . . . آشنا کرد؛ آموزه هاي دکتر دمينگ آن چنان تأثيري بر مديريت و صنعت ژاپن داشت که آن ها براي بزرگداشت نام وي، هرساله جايزۀ دمينگ را در کشورشان برگزار و مدالِ دمينگ را به منتخبين صنعت اهدا مي نمايند.
نکتۀ جالب از عقايد و آموزه هاي دکتر دمينگ اينکه اصلاحات و تغييرات پيشنهادي او نيازي به سرمايه گذاري هاي کلان و هزينه هاي گزاف ندارد! بلکه خواستۀ وي از سازمان ها اين است که رهبري را جايگزين مديريت نمايند؛ ترس را از بين ببرند و نگاهشان نسبت به نيروي کار را تغيير دهند و مواردي از اين قبيل که البته در عمل زياد ساده نخواهد بود!
در اين آموزش به ارائه عقايد و تفکرات دکتر دمينگ و نکاتي که او به مديران ژاپني آموخت، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

 معرفي دکتر دمينگ
 انسان، مبناي عقايد دمينگ
 چهارده اصل دکتر دمينگ
 مسير بهبود بهره وري
 تفکر سيستمي از نگاه دمينگ
 راز بهبود مستمر در صنايع ژاپن

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM