ايميل رمز عبور
عضويت

تعيين مسير حرکت ( Road Map )شرح عنوان:

همۀ شرکت ها و سازمان ها در تلاشند تا به اهدافِ از پيش تعيين شدۀ خود برسند، اما اندکند سازمان هايي که براي دستيابي به اهداف خود، مسير حرکت مشخص، شفاف و مؤثري را دنبال کنند! اغلب دست به تدوين برنامه هاي استراتژيک مي زنند اما در عمل، اين برنامه هاي مدون شده را مورد استفاده قرار نمي دهند و يا متناسب با تغييرات محيط پيرامون آن ها را به روز نمي کنند و يا با تغيير مديريت ها اين برنامه ها را به دست فراموشي مي سپارند؛ مسير حرکت يعني همه رده هاي سازماني بدانند کجا هستند و به کجا بايد بروند و از چه طريقي بايد بروند، چگونه و با چه ابزاري بايد بروند، و اگر تغييراتي در مقصد و هدف اتفاق افتاد چگونه بايد مسير خود را تغيير دهند؟ و در ضمنِ اينکه همۀ رده ها در مسير مشخصي در حرکتند، کلِ سازمان را نيز به اهداف مشخص شده مي رسانند؛
سازمان ها براي تعيين اهداف و استراتژي هاي خود، از روش هاي مختلفي استفاده مي کنند، اما در اين روش با تکيه بر روش طوفان ذهني و با استفاده از تجارب و نظرات مديران در مدت زمان بسيار کمي مي توان مسير حرکت سازمان را تعيين، شفاف و مدون نمود.


رئوس مطالب:

مأموريت و چشم انداز
خط مشي و ارزش ها
اهداف کلان، ميان مدت و خرد
استراتژي هاي کلان و خرد
برنامه هاي عملياتي و شاخص هاي پايش

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM