ايميل رمز عبور
عضويت

اصول و فنون تصميم گيريشرح عنوان:

زندگي امروز ما حاصل جمع تصميم هايي است که در طول زندگي گرفته ايم؛ بنابراين طبيعي است که تلاش کنيم مهارت خود در زمينه تصميم گيري را افزايش دهيم.
بايد به خاطر داشته باشيم که مهارت تصميم گيري را نمي‌توان به صورت ناگهاني و در يک گام، بهبود بخشيد، بلکه بايد به تدريج و از زواياي مختلف، به افزايش مهارت هاي تصميم گيري بپردازيم و به تدريج خود را در ابعاد مختلف آن تقويت کنيم.
کساني که با تصميم‌هاي مديريتي مواجه مي‌شوند، معمولاً ترجيح مي‌دهند از ابزار، الگوها و مدل‌هاي شناخته شده اي براي تصميم گيري استفاده کنند تا بتوانند از تصميم‌هاي خود بهتر دفاع کنند.
در اين آموزش تلاش مي گردد تا اصول، فنون و مهارت هاي تصميم گيري (فردي و سازماني) به فراگيران ارائه گردد و همچنين نقش و تأثير تصميم سازي در فرآيند تصميم گيري تبيين شود.


رئوس مطالب:

مفاهيم و تعاريف تصميم گيري
انواع تصميم گيري
فرآيند تصميم گيري
حل مسئله و روش هاي کمّي تصميم گيري
تصميم سازي
تصميم گيري در مذاکرات

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM