ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انسانيشرح عنوان:

به جرأت مي توان گفت، مديريت منابع انساني مهم ترين و اصلي ترين نقش و وظيفه مديران است؛
مديريت مالي، مديريت پروژه، مديريت تعميرات، مديريت توليد و . . . همه اين عناوين، تنها در زمان وجود و حضور انسان ها معنا پيدا کرده و مؤثر واقع مي شوند! چه بسا سازمان هايي که انسان ها در اولويت هاي بالاي آنها قرار نگرفته و يا انسان ها را هم رده ساير منابع سازماني در نظر گرفته اند و در زماني که به ياري افراد خود نياز داشته اند، تنها مانده و در سراشيبي شکست قرار گرفته اند.
اين در حاليست که امروزه با تبديل شدن شرکت ها و سازمان ها به پايگاه هاي دانشي، لازم است انسان ها به چشم سرمايه هايي ارزشمند مديريت گردند.
امروزه ديگر، مديريت منابع انساني تنها بر عهده واحدي مجزا نمي تواند قرار گيرد، بلکه هر مديري مي بايست در فرآيند مديريتي خود به اين موضوع کاملاً آشنا و مسلط باشد تا بتواند با تکيه بر دانش و توانمندي انسان ها و با جلب همکاري و مشارکت آنها، به اهداف سازماني دست يابد.


رئوس مطالب:

تعريف مديريت با رويکردي نوين
انسان ها؛ نيرو، منبع يا سرمايه؟!
مهارت هاي ارتباطي مؤثر با زيردستان
سنجش عملکردِ نسل هزاره!
4 مهارت انگيزشي ( توجه ؛ تأييد ؛ تشکر ؛ تشويق )
توانمندسازي و تفويض اختيار اثربخش

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM