ايميل رمز عبور
عضويت

فرد و مسئوليت هاي اجتماعيشرح عنوان:

امروزه سازمان ها و شرکت ها در پيِ آن هستند که سرمايۀ اجتماعيِ خود را افزايش دهند و پذيرشِ مسئوليت يکي از مهمترين نشانه ها براي سرمايه اجتماعي است؛ عدم مسئوليت پذيريِ اجتماعي و يا پائين بودن احساس تعلق به جامعه، يکي از بزرگترين چالش هاي پيش روي بشر، سازمان ها و جوامعِ امروز دنياست.
شرکت ها، کشورها و دولت ها براي ارتقاي اين احساس، دست به هرگونه خلاقيت و هزينه اي مي زنند؛ اما با تمهيدات انديشيده شده و اقدامات صورت گرفته باز هم در بسياري از موارد، بي توجهي و بي انگيزگي عمومِ جامعه را در رابطه با اجتماع خود شاهد هستند.
در اين آموزش به بحث پيرامون اين موضوع و روش هاي کاربردي براي افزايشِ مسئوليت اجتماعي و احساس تعلقِ افراد به اجتماع شان و مزايا و دستاوردهاي آن، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

تعريف و مفهوم جامعه
چرا بايد تعهد و تعلق اجتماعي داشته باشيم؟
نقش اخلاق در رشد اجتماعي
عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق سازماني
وفاداري و مسئوليت اجتماعي
مزايا و دستاوردهاي شخصي و اجتماعي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM