ايميل رمز عبور
عضويت

افراد متعالي ، سازمان متعاليويژگي ها
افراد متعالي، سازمان متعالي

شرح عنوان:

امروزه، تمام شرکت ها در حال تلاش براي قدم نهادن در مسير تعالي هستند؛ اما آيا انسان هاي متعالي و مديرانِ قدرتمند، شرکت هاي بهره ور و متعالي ايجاد مي کنند و يا شرکت هاي موفق، مديران و کارکنان اثربخش مي سازند ؟! سازمان ها براي قرار گرفتن در مسير سرآمدي، از مدل هاي مختلف تعالي استفاده مي کنند، اما در بيشتر اوقات نتايج دلخواه را بدست نمي آورند؛ چرا که سازمان متعالي و افراد متعالي لازم و ملزوم يکديگرند و مي بايست به موازات هم هر دو مسير را ساخت!
مفهوم و فلسفه تعالي در شرکت ها و در زندگي انسان ها چه مي تواند باشد؟ و آيا مي توان تعالي در اين دو حوزه را با هم همسو نمود؟
در اين آموزش کمک مي شود تا مخاطبين، مفهوم تعالي در زندگي هاي شخصي و شغلي خود را درک کرده و بتوانند در مسيري که خود ترسيم مي نمايند، گام بردارند.


رئوس مطالب:

تعريف زندگي
مفهوم تعالي
خوشبختي و بهره وري
موفقيت و بهبود مستمر
ترسيم مسير تعالي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM