ايميل رمز عبور
عضويت

از کارشناسي تا مديريت ( اصول سرپرستي )شرح عنوان:

تلاش هاي زيادي در رابطه با سيستم هاي جانشين پروري، تفويض اختيار، مسير شغلي، شايسته سالاري و . . . انجام مي گيرد و فرايندهاي زيادي در اين رابطه طرح ريزي و مستقر مي شود، اما نتايج و دستاوردهاي مربوط به اين موضوع، آنطور که بايد و شايد مطلوب نبوده است؛ به نظر مي رسد سه دليل اصلي و مهم را مي توان براي اين نتايج ضعيف برشمرد:
- ضعف در طراحي و استقرار سيستم هاي فوق الذکر
- کم توجهي به شاخص هاي تجربه و مهارت
- ضعف در سيستم هاي انگيزشي مربوطه
در اکثر شرکت ها و سازمان ها، بيشتر افراد در تلاشند تا جايگاه خود را به لحاظِ پست سازماني ارتقاء دهند، انگار آن ها انگيزۀ زيادي براي توسعۀ جايگاه شغلي خود ندارند و به جاي آن دائماً در تلاشند تا به موقعيت بعدي برسند و بدترين قسمت اين روند آنجاست که در بسياري از موارد، آنها حاضرند به هر قيمتي به اين هدفِ خود برسند!
از سوئي ديگر پرواضح مي باشد که هر کارشناسِ خوب و مؤثري لزوماً يک مدير توانمند نيست، اين در حالي است که در اکثر سازمان ها، موارد انگيزشي از ردۀ کارشناسي به ردۀ مديريتي بسيار متفاوت است! اين امر باعث مي شود تا بعد از مدتي در سازمان، هيچ کس در سرِجاي درست خود قرار نداشته باشد که اين امر به شدت باعث کاهش بهره وري مي گردد. در اين آموزش تلاش مي شود تا اين مبحث، تشريح و مورد بررسي قرار گيرد.


رئوس مطالب:

کارشناسي و مديريت، دو شغل کاملاً متفاوت
نقش مسير شغلي در افزايش انگيزه
آيا ماندن در پست کارشناسي، درجازدن محسوب مي شود؟
براي ارتقاي پست سازماني، چه مهارت هايي لازم است؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM