ايميل رمز عبور
عضويت

روشهاي بررسي اثربخشي آموزش

اين کارگاه آموزشي 2 روزه به سفارش شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور ويژه مديران آموزش شرکتهاي آبفاي شهري و روستايي توسط آقاي رضا جوشن طراحي و ارائه گرديد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM