ايميل رمز عبور
عضويت

بسته آموزشي مهارتهاي مديريتي ويژه کارشناسان

اين بسته آموزشي شامل 5 سمينار 4 ساعته مي باشد.و خود زيرمجموعه يک بسته آموزشي 10 جلسه اي مي باشد که 5 جلسه آن نيز براي گروه مديران برگزار مي گردد.
مخاطبين اين بسته، کارشناسان سازمانها مي باشند.
بسته مذکور اولين بار در شرکت مديريت توليد برق يزد ارائه گرديد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM