ايميل رمز عبور
عضويت

دو بعد آموزش

دو بعد آموزش:

هر آموزشي 2 بعد دارد:
- بعد دانشي
- بعد بينشي

 بعد دانشي، در واقع همان تکنيک ها، ابزار و تئوري ها است ؛ اين بعد را از اساتيد، از دوره هاي آموزشي، از مطالعه و جستجو در اينترنت و . . . مي توان آموخت.

اين بعد از آموزش باعث افزايش دانش ما مي گردد و در آموزش هاي کاربردي و پيشرفته حتي باعث يادگيري و تغيير در رفتار نيز مي گردد.
در واقع، در بعد دانشي آموزش، فراگير مي آموزد که چه کاري را چگونه مي بايست انجام دهد؟

 اما در بعد بينشي، پاسخ به چراها را مي يابد !
• چرا بايد اين کار انجام گيرد؟
• چرا براي انجام اين کار مي بايست از اين روش استفاده کرد؟
• چرا بايد بدنبال چنين نتايج و دستاوردهايي باشيم؟
• . . .
در واقع، بعد بينشي آموزش، انگيزه لازم را در فرد براي يادگيري و تغيير در رفتار و اجراي مباحث آموخته شده ايجاد مي کند.

پرداختن به بعد بينشي کمک مي کند تا آموخته هاي جديد، ملکه ذهن فراگير شود و در اجراي فعاليت ها و تصميم گيري ها، تأثير بسزايي داشته باشد.
در اکثر آموزش ها، بعد بينشي، آنطور که بايد و شايد مورد توجه قرار نمي گيرد! و فراگيران در پايان دوره آموزشي، فلسفه آن آموزش را درک نمي کنند و از همين روست که بسياري از مديران امروز در جامعه با دپويي از دانسته ها و آموخته ها مواجه اند بدون اينکه بتوانند آنها را در جاي مناسب بکار گيرند و يا انگيزه لازم براي بکارگيري آنها را داشته باشند.

 بعنوان مثال آموزش هاي مرتبط با خصوصي سازي بخش توزيع برق کشور را در نظر بگيريد:
 آموزش خصوصي سازي مي بايست از هر دو بعد دانشي و بينشي مورد بررسي قرار گيرد؛

تا کنون طي سمينارها و کنفرانس هاي مختلف و متعدد، بعد دانشي موضوع توسط مديران ارشد فرا گرفته شده است، اما لازم است به سؤالات زير هم پاسخ داده شود:
(لازم بذکر است، که منظور از طرح چنين سؤالاتي، برگشت به عقب و يا زير سؤال بردن موضوع عنوان شده نيست، بلکه هدف از اين پرسش ها، يافتن پاسخ هايي است براي روشن شدن موتور محرک يا همان انگيزه در بين مديران و مسئولين)

 چرا لازم است بخش توزيع نيروي برق کشور به سمت خصوصي سازي برود؟
 چه تأثيراتي در سطح کيفيت زندگي مردم مي گذارد؟
 چه نتايجي در حوزه بهره وري صنعت برق ايجاد مي شود؟
 چه دستاوردهايي براي مديران و کارکنان مربوطه دارد؟
 چرا مي بايست از فلوچارت کنوني (روند تعريف شده) براي اين موضوع استفاده گردد؟ و روش ديگري نمي تواند مفيد باشد؟
 اگر به سمت خصوصي سازي پيش نرويم، چه اتفاقي براي مردم، براي کشور و براي صنعت برق مي افتد؟
 طي چه مدت مي توان منتظر نتايج و دستاوردهاي آن بود؟
 . . .

جواب به اين پرسش ها مي بايست شور و هيجان و اشتياق را در فراگيران بوجود بياورد ؛ در اين صورت فراگيران بطور خودکار بدنبال کسب آموزش هاي دانشي، پرداختن به موضوع و تغييرات مورد انتظار مي روند.
و در غير اين صورت مي بايست يا بدنبال پاسخ هاي هيجان انگيزتر باشيم و يا در تعريف موضوع ( مثلا خصوصي سازي) شک کنيم!


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM