ايميل رمز عبور
عضويت

بهره وري فردي

مقدمه :
امروزه ، تمامي سازمانها اعم از توليدي و خدماتي و يا دولتي و غير دولتي در تکاپو هستند تا بهره وري خود را ارتقاء دهند و براي اين منظور از اصلاح سيستمها ، بازنگري فرآيندها و بطور کلي از هر نوع تغييراتي استفاده مي نمايند تا به نتايج بهتري دست يابند . سازمانها آنقدر درگير تغييرات و اصلاحات مي گردند تا جائيکه معنا ، مفهوم و فلسفه اصلي بهره وري را فراموش مي نمايند . همان مفهومي که بهره وري را « گرفتن بهترين نتايج از شرايط موجود » مي داند.
در اکثر شرکتها و ارگانها از ابزار مختلفي از قبيل آموزش کارکنان ، موارد انگيزشي و ... جهت دستيابي به بهره وري بيشتر استفاده مي گردد.
و ازهمين روست که اين سازمانها که دائماً از کارکنان خود انتظار بهره وري بيشتر دارند و اين امربه ندرت ميسر مي گردد . و اين چرخه معيوب در حال تکرار است .
مديران و هيأت مديره ها هزينه هاي گزافي را براي تغيير ساختارها و تغيير انسانها انجام مي دهند غافل از اينکه اين موارد تنها توقعاتشان را از سايرين بيشتر مي کند و در عمل به نتايج دلخواه دست نمي يابند .
آيا تا کنون بعنوان يک مدير يا يک کارشناس به اين موضوع فکر کرده ايد که نوع نگرشتان به بهره وري چگونه است ؟
آيا مي دانيد قرارگرفتن در مسير ارتقاء بهره وري از کجا بايد آغاز گردد ؟
آيا خود را فرد بهره وري مي دانيد ؟
اجازه بدهيد سؤال آخر را در قالب چند سؤال ديگر بپرسم :
- به شخص خودتان و به علائق فردي خود چقدر اهميت مي دهيد ؟
- آيا زمانهايي که در کنار خانواده هستيد ، احساس آرامش داريد؟
- آيا اوقاتي را با دوستان و فاميل به خوشي مي گذرانيد ؟
- چه ميزان به سلامتي ، تندرستي و تناسب اندام خود بها مي دهيد؟
- آيا آرامش روحي داريد ؟
به نظر شما شخصي که جواب مناسبي به سؤالات فوق ندهد به چه ميزان مي تواند در بهره وري سازمان مفيد و مؤثر باشد ؟
آيا موقع آن نرسيده که نگرش خود را در مورد بهره وري تغيير دهيم ؟ آيا زمان آن نيست که بجاي مقصر قلمداد کردن سيستمها و همکاران ، ببينيم چه اقدامي مي توانيم انجام دهيم ؟

جنبه هاي بهره وري فردي
من در اين مقاله سعي دارم ، جنبه هاي فردي يک انسان بهره ور را مورد بررسي قرار دهم :

جنبه اول : توسعه شخصي
1- چقدر از وقتتان را به علائق شخصي خود اختصاص مي دهيد ؟
2- براي رشد و ارتقاء خودتان چه برنامه هايي داريد ؟
3- آيا در زمره کساني هستيد که فکر مي کنند تمام وقت خود را صرف شغل و خانواده و..نموده اند ؟
4- آيا معتقديد سازمان ، مدير ، همکاران ، خانواده ، قوانين و مقررات و ... مقصرند که شما به اهدافتان نمي رسيد ؟
5- آيا هدف خاصي را براي خودتان دنبال مي کنيد ؟
مطمئن باشيد کسي که براي خودش ارزشي قائل نيست نمي تواند دلسوز مناسب و مؤثري براي سازمانش باشد.

جنبه دوم : خانواده
1- چقدر وقت براي خانواده خود اختصاص داده ايد ؟
2- آيا در کنار آنها احساس رضايت داريد يا معتقديد آنها هم انرژي شما را مي گيرند ؟
3- فکر مي کنيد خانواده تان چقدر از وجود شما لذت مي برند؟
4- آيا وجود خانواده را مانع پيشرفت اهداف و برنامه هاي شخصي ، شغلي و کاري خود مي دانيد ؟

جنبه سوم : اجتماع
1- آيا در جمعهاي دوستانه و فاميلي شرکت مي کنيد ؟
2- چقدر از بودن در کنار آنها لذت مي بريد؟
3- آيا از زمره کساني هستيد که به همکاران خود انرژي مثبت مي دهد ؟
4- يا از اکثر افراد توقعاتي داريد که هيچگاه برآورده نشده است ؟
5- آيا از ديدن يک دوست قديمي يا آشنا در فرودگاه خوشحال مي شويد ؟
6- يا در غالب مواقع حوصله سلام و احوالپرسي يا ايجاد يک رابطه جديد را نداريد ؟

جنبه چهارم : رفاه
1- آيا احساس مي کنيد از يک رفاه نسبي برخوردار هستيد ؟
2- چقدر از جايگاه شغلي خود رضايت داريد ؟
3- وضعيت اقتصادي و درآمدي خود را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
4- اصولاً وضع مالي خود را با چه کساني مقايسه مي کنيد ؟
5- آيا برنامه ريزي مالي مناسب و مؤثري داريد ؟
6- شغل شما تا چه حد غرور شما را ارضاء مي کند ؟
7- فکر مي کنيد چقدر به حقوقتان اضافه گردد تا خود را آنطور که بايد نشان دهيد ؟جنبه پنجم :تندرستي
1- چقدر به سلامتي و تندرستي خود بها مي دهيد ؟
2- تاکنون چند بار براي پياده روي و يا ورزش خود برنامه ريزي کرده ايد ولي انجام نداده ايد ؟
3- چقدر به فکر تناسب اندام خود هستيد ؟
4- آيا مي دانيد تناسب اندام و تندرستي شما چه نقشي در سود سازمان دارد ؟
5- فکر مي کنيد يک فرد سالم و تندرست چقدر مؤثرتر است ؟
6- آيا مي دانيد چگونه بايد براي ورزش خود برنامه ريزي نمائيد ؟
7- آيا مي دانيد چه تغييراتي در رفتار خود بايستي اعمال نمائيد؟

جنبه ششم : معنويات
1- چقدر از سلامت روح و روان خود مطمئن هستيد ؟
2- آيا روح آرامي داريد ؟
3- آيا مي دانيد چه چيزهايي به شما آرامش مي دهد ؟
4- چقدر آرامش روحي خود را منوط به موارد ديگر مي دانيد ؟
5- چگونه در پشت کارها و فعاليتهاي خود نيات روحاني تعريف مي کنيد ؟
6- آيا از جمله افرادي هستيد که معتقديد درشرايط فعلي آرامش خاطر و آرامش روحي ميسر نيست ؟

نتيجه : تعالي يک فلسفه و يک مفهوم است . تعالي يک مسير بي انتها است که قرار گرفتن در آن تنها از عهده افراد بهره ور برمي آيد . از طرفي سازمان متعالي از افراد متعالي بوجود مي آيد .
6 جنبه فوق الذکر را دريک 6 وجهي قرار دهيد و به هريک از اين وجوه از 0 تا 10 به خود نمره دهيد . ميانگين بگيريد و براي خود هدف گذاري نمائيد تا بهره وري خود را ارتقاء دهيد .
تنها کساني مي توانند به سازمان کمک نمايند که در اين مسير قرار گرفته باشند . کساني که بين حلقه هاي نگراني و نفوذ تفاوت قائلند و بجاي بهانه گيري و انتقاد به راه حلها و اقداماتي که از دستشان بر مي آيد مي انديشند .
تنها زماني مي توانيم شاهد ارتقاء بهره وري در سازمانها باشيم که نگرش تک تک افراد بخصوص مديران اين سازمانها تغيير کرده باشد و به اين باور رسيده باشند که بايد از خودمان شروع نمائيم .
و به عبارتي ديگر معتقد گردند که « بهبود ، رشد و تعالي ميسر است . تنها اگر خود را تغيير دهيم »
در شماره بعدي ، چرخه باورها را برايتان تشريح مي نمايم .


با سپاس رضاجوشن مديرعامل شرکت فراروش صبا
joshan@frsaba.com

چاپ شده در مجله موفقيت شماره 193


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM