ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO14001

فايل ضميمه، اسلايداهاي آموزشي مربوط به سيستم مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ISO14001 ويرايش سال 1996 را نشان مي دهد. لازم بذکر است اين استاندارد در سال 2004 مورد بازنگري و ويرايش قرار گرفته است. اما تغييرات زيادي در آن صورت نگرفته است.
اين اسلايدها شامل موارد زير مي باشند:
- آشنايي با استاندارد ISO14001:96
- تشريح الزامات استاندارد

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM