ايميل رمز عبور
عضويت

مدل تعالي EFQM بر اساس ويرايش سال 2010 ميلادي

فايل ضميمه، اسلايدهاي آموزشي مدل تعالي EFQM بر مبناي ويرايش سال 2010 ميلادي مي باشد. محتواي اسلايدها شامل موارد زير مي باشد:
- آشنايي با مدل
- تغييرات نسبت به سال 2003
- تشريح معيارهاي مدل
- روشهاي خودارزيابي بر اساس منطق رادار (RADAR)
- فرمها و جداول

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM