ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم مديريت يکپارچه (IMS) و مميزي آن

اسلايد آموزشي مربوط به تشريح الزامات سيستم مديريت يکپارچه(IMS)و مميزي اين سيستم را مي توانيد در فايل ضميمه مشاهده نمائيد.
اين سيستم شامل سه استاندارد زير مي باشد:
- سيستم مديريت کيفيت (ISO9001)
- سيستم مديريت زيست محيطي (ISO14001)
- سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS18001)

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM