ايميل رمز عبور
عضويت

خطوط راهنما براي استفاده از فنون آماري بر اساس ISO10017

در سيستم مديريت کيفيت به منظور تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به شاخصها به فنون آماري نيازمنديم. ISO10017 خطوط راهنمايي است براي استفاده از تکنيکهاي علم آمار که در ضميمه اسلايداهاي آموزشي آن قابل مشاهده مي باشد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM