ايميل رمز عبور
عضويت

ضرورت استفاده از وسايل حفاظت فردي

فايل ضميمه که توسط آقاي مهندس حامد بقائي خواه تهيه و در اختيار فراروش قرار گرفته است شامل عکسهاي دلخراشي از صدماتي است که کارگران بدليل عدم رعايت وسايل ايمني دچار گرديده اند.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM