ايميل رمز عبور
عضويت

همايش نقش صنايع نيروگاهي در حفاظت از محيط زيست

فيلم منتشره از برنامه «درشهر» که همايش مذکور را پوشش داده و با چندتن از مديران نيروگاهي کشور از جمله آقاي مهندس پاک آئين مديرعامل شرکت مديريت توليد برق فارس و آقاي مهندس عزيزي مديرعامل شرکت مديريت توليد برق يزد و آقاي رضا جوشن دبير اين همايش، مصاحبه نموده است در آرشيو فراروش موجود است.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM