ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي مديريتي در جزيره کيش

همايش مهارتهاي مديريتي طي دو روز در قالب 2 سمينار زير برگزار گرديد:
- تعالي فردي پيشنياز تعالي سازماني
- تعيين مسير حرکت
اين همايش در بهمن ماه سال 1388 برگزار شد و فيلم مربوطه در آرشيو شرکت فراروش موجود مي باشد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM