ايميل رمز عبور
عضويت

توازن زندگي

سمينار « توازن بين حلقه هاي کار و زندگي » براي اولين بار توسط آقاي رضا جوشن در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز برگزار گرديد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM