ايميل رمز عبور
عضويت

شرح خدمات ارزيابي دبيران نظام پيشنهادات

اين شرح خدمات به سفارش شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرک هاي غرب استان تهران به منظور ارزيابي دبيران نظام پيشنهادات، تهيه و تدوين شده است:

رضا جوشن 02166550410 و 09124339601الف) شرح خدمات پروژه

1- شناخت وضع موجود

اين فاز شامل موارد زير است:

- بررسي مستندات و گزارشات ارزيابي‌هاي انجام شده

- بررسي ساختار سيستم ارزيابي نظام پيشنهادها

- مصاحبه با کاربران و مجريان سيستم نظام پيشنهادها

- تهيه گزارش وضع موجود2- عارضه­يابي نظام پيشنهادهاي موجود

اين فاز شامل موارد زير مي باشد:

- بررسي علل پيشنهادهاي رد شده

- بررسي عوامل ارائه کمترين و بيشترين پيشنهاد

- بررسي علل رکود پيشنهادها

- بررسي عوامل موفقيت و عدم موفقيت گروه‌هاي بهبود مستمر

- بررسي عوامل موفقيت و پيشرفت و يا عدم موفقيت سازمان‌ها

- بررسي علل عدم اجراي پيشنهادهاي مصوب

- بررسي عوامل تاثيرگذار در اجراي پيشنهادها

- بررسي علل ضعف کارشناسي پيشنهادها

- بررسي علل پايين بودن کيفيت پيشنهادها

- بررسي دلايل موفقيت و عدم موفقيت گروه‌هاي حل مساله

- بررسي وضعيت ساختار کميته‌ها

- بررسي ريشه مشکلات در سيستم ارزيابي دبيران

- بررسي ريشه مشکلات در سيستم نظام پيشنهادات

- تهيه گزارش عارضه‌يابي3- طراحي سيستم نظام ارزيابي دبيران

- تشکيل تيم طراحي و بازنگري سيستم ارزيابي

- آموزش تيم طراحي و بازنگري

تدوين و بازنگري شاخص‌هاي کمي و کيفي اندازه‌گيري عملکرد دبيران
اصول و نحوه مميزي مستمر و همپوشانه
- طراحي اوليه سيستم ارزيابي دبيران

- تهيه برنامه عملياتي پياده‌سازي سيستم ارزيابي دبيران

- تهيه مدل،معيارها و چک ليست‌هاي ارزيابي

- ايجاد همپوشاني اين سيستم با ساير سيستم‌هاي مديريتي و بهره‌وري موجود در سازمان

- در صورت نياز بازنگري در سيستم نظام پيشنهادها4- پياده سازي سيستم ارزيابي دبيران

- اجراي اولين دوره ارزيابي درکنار و همراه با تيم اجرايي

- بررسي و اصلاح مشکلات احتماليِ اجرا5- ارزيابيِ نهاييِ سيستم

- مميزي خارجي سيستم ارزيابي دبيران

- تهيه گزارش مميزي خارجي


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM