ايميل رمز عبور
عضويت

ترميم روابط سازماني

سمينار "ترميم روابط سازماني" توسط آقاي رضا جوشن طراحي و آماده ارائه در شرکت ها و سازمان ها گرديده است.

امروزه، شرکت ها و سازمان ها بر پايه انسان ها، دانش و ارتباطات آنها مديريت مي شوند و اگر در شرکتي، روابط بين انسان ها و يا ارتباطات بين دو يا چند واحد شفاف و روان نباشد، قطعاً آن شرکت براي دستيابي به اهداف خود داراي چالش هاي فراواني خواهد شد.

بر همين اساس، سميناري با عنوان ترميم روابط سازماني طراحي شد تا در آن به موارد زير پرداخته شود:

تعريف ارتباط مؤثر بين دو واحد سازماني
نقش ارتباطات در بهره وري
رابطه متناقض با ضابطه نيست
چگونگي تعريف روابط
روش هاي ترميم روابط داراي مشکل
ارتباط شايسته با مافوق و زيردست

موارد فوق الذکر بر اساس سال ها تجربه و شنيدن نيازها و خواسته هاي مديران ارشد و کارشناسان متعدد با سلائق مختلف طرح ريزي و تدوين گرديده است.

اميدوار است ارائه اين سمينار در آن شرکت، گامي مؤثر در افزايش بهره وري و تسهيل و تسريع در دستيابي به اهداف سازماني باشد.

سازمان هاي علاقمند مي توانند براي انجام امور هماهنگي و دعوت از آقاي رضا جوشن، با شماره 02166550410 تماس حاصل فرمايند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM