ايميل رمز عبور
عضويت

توسعه کارآفريني در ايران

چراهاي موفقيت
چرا يک مدير از مدير ديگر موفق تر است؟
چـرا يـک شـرکـت از شرکـت ديـگرعملـکـرد بهتردارد؟
چرا يک سـازمان از سـازمان ديگر عملکرد بهتر دارد؟
چــرا يـک کشــور از يـک کشـور ديگــر بـهتــر اسـت؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM