ايميل رمز عبور
عضويت

نظام آراستگي محيط کار(5S)

ايجاد تکنيک 5S از شرکت‌هاي ژاپني بر اساس 5 کلمه ژاپني که با حرف S شروع مي‌شوند.
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM