ايميل رمز عبور
عضويت

شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان


خدمات ارايه شده فراروش در شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
عنوان تاريخ شرح
آشنائي با مدل تعالي سازماني EFQM2010 بهار 1394 گواهينامه هاي صادره
خودارزيابي مدل تعالي سازماني EFQM2010 بهار 1394 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM