ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت توليد برق منتظرقائم


خدمات ارايه شده فراروش در مديريت توليد برق منتظرقائم
عنوان تاريخ شرح
آموزش خودارزيابي به روش کارگاه ،پروفرما 1389/10/30 گواهينامه هاي صادره
تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM 1389/10/26 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM