ايميل رمز عبور
عضويت

توزيع نيروي برق استان همدان


خدمات ارايه شده فراروش در توزيع نيروي برق استان همدان
عنوان تاريخ شرح
آموزش خودارزيابي به روش کارگاه-پروفرما 1387/10/7 ---
سيستم مديريت يکپارچه IMS خرداد ماه سال 1390 گواهينامه هاي صادره
مديريت استراتژيک و BSC خرداد سال 1390 ---


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM