ايميل رمز عبور
عضويت

مخابرات استان قم


خدمات ارايه شده فراروش در مخابرات استان قم
عنوان تاريخ شرح
قاطعيت شاخصها و قابليت تشخيصها 13مهر 88 گواهينامه هاي صادره
سمينار روانشناسي شغلي 1390/5/12 گواهينامه هاي صادره
سمينار روشهاي رضايت سنجي از ذينفعان 1390/5/19 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM