ايميل رمز عبور
عضويت

دوره هاي آموزشي عمومي


خدمات ارايه شده فراروش در دوره هاي آموزشي عمومي
عنوان تاريخ شرح
مديريت فروش و بازاريابي 13 و 14 شهريور 1386 گواهينامه هاي صادره
من يک نماينده مديريتم 04/10/1386 گواهينامه هاي صادره
--- 16/10/1386 گواهينامه هاي صادره
--- 09/11/1386 گواهينامه هاي صادره
قابليت شاخصها، قاطعيت تشخيصها 30/05/1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي توليد برق 28 و 29 آبان 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي توزيع نيروي برق 3 و 4 اذرماه 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي برق منطقه اي 5 و 6 آذرماه 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت بازرگاني در صنعت برق 22 و 23 ديماه 1387 گواهينامه هاي صادره
نمايندگان مديريت در صنعت خودرو 8تير88 گواهينامه هاي صادره
من مسئول ارتقاء کارکنان هستم در صنعت برق 1 مهر 88 گواهينامه هاي صادره
مديريت بر خويشتن 1390/3/5 ---
علائم راهنما در مسير بهبود 9 بهمن 1386 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 29 بهمن لغايت 2 اسفند 1395 گواهينامه هاي صادره
کاهش هزينه از طريق حذف اتلاف 30 مرداد لغايت 1 شهريور 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 4 لغايت 6 ديماه 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارتهاي مديريتي 5 تا 7 دي ماه 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي بهره وري 6 تا 9 بهمن 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 22 لغايت 24 مهرماه 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 28 لغايت 30 خردادماه 1397 گواهينامه هاي صادره
مديريت رفتار با مشتري 24 لغايت 26 آذرماه 1397 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM