ايميل رمز عبور
عضويت

دوره هاي آموزشي عمومي


خدمات ارايه شده فراروش در دوره هاي آموزشي عمومي
عنوان تاريخ شرح
مديريت فروش و بازاريابي 13 و 14 شهريور 1386 گواهينامه هاي صادره
من يک نماينده مديريتم 04/10/1386 گواهينامه هاي صادره
--- 16/10/1386 گواهينامه هاي صادره
--- 09/11/1386 گواهينامه هاي صادره
قابليت شاخصها، قاطعيت تشخيصها 30/05/1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي توليد برق 28 و 29 آبان 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي توزيع نيروي برق 3 و 4 اذرماه 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت روابط عمومي در شرکتهاي برق منطقه اي 5 و 6 آذرماه 1387 گواهينامه هاي صادره
مديريت بازرگاني در صنعت برق 22 و 23 ديماه 1387 گواهينامه هاي صادره
نمايندگان مديريت در صنعت خودرو 8تير88 گواهينامه هاي صادره
من مسئول ارتقاء کارکنان هستم در صنعت برق 1 مهر 88 گواهينامه هاي صادره
مديريت بر خويشتن 1390/3/5 ---
علائم راهنما در مسير بهبود 9 بهمن 1386 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 29 بهمن لغايت 2 اسفند 1395 گواهينامه هاي صادره
کاهش هزينه از طريق حذف اتلاف 30 مرداد لغايت 1 شهريور 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي مديريتي 4 لغايت 6 ديماه 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارتهاي مديريتي 5 تا 7 دي ماه 1396 گواهينامه هاي صادره
مهارت هاي بهره وري 6 تا 9 بهمن 1396 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM