ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان وبلوچستان


خدمات ارايه شده فراروش در مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان وبلوچستان
عنوان تاريخ شرح
خودارزيابي به روش کارگاه-پروفرما 1388/12/6 ---
سيستم مديريت يکپارچه IMS دي ماه سال 1388 ---
دوره آموزشي تشريح الزامات، مستند سازي و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه (IMS) ارديبهشت ماه 1390 گواهينامه هاي صادره
دوره آموزشي نظام آراستگي (5S) آبان ماه 1390 گواهينامه هاي صادره
دوره آموزشي تشريح معيارها و ارزيابي مدل تعالي EFQM خرداد ماه 1391 گواهينامه هاي صادره
دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيک و BSC آبان ماه 1391 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM