ايميل رمز عبور
عضويت

توزيع نيروي برق شمال استان کرمان


خدمات ارايه شده فراروش در توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
عنوان تاريخ شرح
نظام آراستگي محيط کار(5S) و کايزن تابستان و پاييز 1395 ---
مربي گري و توسعه مهارت هاي فردي شهريورماه 1397 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM