ايميل رمز عبور
عضويت

برق منطقه اي سمنان


خدمات ارايه شده فراروش در برق منطقه اي سمنان
عنوان تاريخ شرح
بازنگري ويرايش سيستم مديريت کيفيتiso9001 از 2000به 2008 1388/6/22 ---
--- بهمن 88 گواهينامه هاي صادره
آموزش خود ارزيابي به روش کارگاه - پروفرما 1390/5/4 گواهينامه هاي صادره
بازنشستگي پايان کار يا آغاز راه 1390/2/19 ---
سمينار بازنشستگي پايان کار يا آغاز راه 1390/3/23 ---


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM