ايميل رمز عبور
عضويت

آب و فاضلاب شهر تهران


خدمات ارايه شده فراروش در آب و فاضلاب شهر تهران
عنوان تاريخ شرح
کارگاه آموزشي « قابليت شاخصها، قاطعيت تشخيصها » جهت 2 گروه از کارشناسان 1387/8/14 ---
--- 21/07/1387 گواهينامه هاي صادره
--- 01/08/1387 گواهينامه هاي صادره
--- 4 روز در بهمن 1387 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM