ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت توليد برق بيستون


خدمات ارايه شده فراروش در مديريت توليد برق بيستون
عنوان تاريخ شرح
شرکت در جايزه ملي بهره وري 1387/8/11 ---
برنامه ريزي استراتژيک 1387/8/11 ---
کارت امتيازي متوازن ( BSC ) 1387/8/11 ---
ارزيابي ( بازخور ) 360 درجه مديران سال 1386 ---
نظام آراستگي محيط کار ( 5S ) 1387/8/11 ---
آموزش مهارتهاي مديريتي سال 1389 ---


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM