ايميل رمز عبور
عضويت

توزيع نيروي برق استان يزد


خدمات ارايه شده فراروش در توزيع نيروي برق استان يزد
عنوان تاريخ شرح
سيستم مديريت يکپارچه ( IMS ) 1387/8/11 ---
تشريح الزامات IMS 13 و 14 تيرماه 1387 گواهينامه هاي صادره
آموزش مميزي داخلي IMS 11و12،15و16 ديماه 1387 گواهينامه هاي صادره
تشريح معيارهاي مدل تعالي EFQM 17 ، 18 فروردين ماه 1388 گواهينامه هاي صادره
آموزش خودرارزيابي به روش کارگاه- پروفرما 20 و 21 ارديبهشت 1388 ---
خود ارزيابي به روش کارگاه- پروفرما بهار 1388 ---
مشاوره مديريتي سال 1388 ---
نظام آراستگي محيط کار(5S) و کايزن بهار و تابستان 1395 ---


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM