ايميل رمز عبور
عضويت

هنري مينتزبرگ

او با نظريه نقش هاي مديريتي، که از مشاهده کار 10 مدير اجرايي در دهه 1970 حاصل شد، و نيز پنج الگوي سازماندهـي که در دهه 1980 مطرح کرد، معروف شد. بي شک او نيز از صاحبنظران برجسته مديريت در حال حاضر محسوب مي گردد که نظراتش خصوصا در مديريت استراتژيک نقش خاصي ايفا مي کند.
هنري مينتزبرگ در سال 1939 در کانادا متولد شد. مدرک کارشناسي مهندسي مکانيک را از دانشگاه مک گيل و کارشناسي ارشد و دکتراي مديريت را از دانشگاهMIT اخذ کرد و اکنون بيش از سه دهه است که در دانشکده مديريت دانشگاه مک گيل کانادا مشغول به کار است. مينتزبرگ بيش از 14 کتاب و 140 مقاله منتشر کرده است. نوشته هاي او عمدتا در زمينه سبکهاي مديريتي، راهبرد و تئوري‌هاي سازماني است. او را قهرمان راهبرد خلاق لقب داده اند و برخي نشريات او را جزو 10 متفکر برتر مديريت در جهان شناخته اند. نظريه نقشهاي مديريتي او رواج عام يافته است. او براين باور است که طبيعت کار مديريت خيلي ساختاريافته و قابل پيش بيني و تنظيم نيست. مديران در شرايط پيش بيني نشده بيشتر براساس بصيرت شخصي تصميم مي‌گيرند تا تجزيه و تحليل اطلاعات. بنابراين مينتزبرگ بيشتر بر خلاقيت و الگوسازي تاکيد مي کند و بر وجه هنري مديريت بيشتر اصرار مي ورزد تا وجه علمي آن. به تعبير او دانشي که مديران در محيط کار خود به دست مي آورند از مهارتهاي عمومي مديريت باارزش‌تر است.
مينتزبرگ را مي توان شناخته شده ترين منتقد برنامه هاي آموزش مديريت به سبک سنتي و آنچه فرهنگMBA ناميده مي شود، دانست. انتقاد عمده او به تفاوت بين آموزش مهارتهاي فني و توسعه تجارب مديريتي بر مي گردد. به نظر او به جاي در اختيار گرفتن جوانان بي تجربه در امر مديريت و تعليم دادن مهارتهاي فني تحت عنوان آموزش مديريت به آنان، بايد مديران با سابقه کار عملي و داراي تجربه هاي مديريتي را به اين دوره ها آورد و الگوها و تئوري هاي فکري جذاب و جالب را به تجربه هاي آنان افزود و در قالب استفاده مفيد و هدفمند و خلاق از آن دستاوردها به توسعه دانش مديريتي و تجربه مديريتي نايل شد.
مينتزبرگ راهبرد را نه صرفا يک برنامه با نگاه رو به جلو مي داند بلکه به راهبرد به عنوان يک الگو مي نگرد که به رفتار گذشته نيز نظر دارد. او اساسا براين معنا تکيه مي کند که راهبرد يعني ديدن و براي ديدن وجوه شش گانه ديدن جلو و عقب، بالا و پايين و چب و راست را قائل مي‌شود و تاکيد مي کند که ديدن کامل عبارت است از در نظر گرفتن تمامي اين نوع ديدنها. تدوين راهبرد در مبناي فکري او کمتر از درون يک فرايند رسمي قابل استخراج است. او معتقد است راهبرد عمدتا از درون تعاملات و فرايندهاي گوناگون بيرون مي آيد و بدين جهت همواره در حال تکوين است. مينتزبرگ چنين راهبردي را راهبرد چترگونه مي نامد که طرح کلي آن از پيش سنجيده و طراحي شده است اما جزئيات آن در حين عمل شکل مي گيرد و تکامل مي يابد.
مينتزبرگ در کتاب سفر راهبرد، جنبه هاي مختلف تدوين راهبرد را بر مي شمارد و از توجه صرف به يک جنبه خاص برحذر مي‌دارد و با يادآوري داستان فيل و درک مردم در تاريکي از آن عنوان مي کند که تدوين راهبرد صرفا باتوجه به يک جنبه از فرايند آن تحقق نمي يابد و مستلزم توجه و درک تماميت موضوع راهبرد است.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM