ايميل رمز عبور
عضويت

چارلز هندي

چارلز هندي(CHARLES HANDY) در سال 1932 ميلادي در ايرلند زاده شد. پدرش يک کشيش پروتستان بود که به گفته خودش نقش مهمي در زندگي او ايفا کرده و تمايل به پرسيدن چرا را در او تقويت کرده است. هندي در سال 1955 در رشته فلسفه و تاريخ کلاسيک از دانشگاه آکسفورد با درجه ممتاز ليسانس گرفت.
سپس به مدت ده سال به عنوان مدير فروش شرکت رويال داچ شل(ROYAL DUTCH SHELL) در مالزي مشغول به کار شد.
اما در سال 1967 در رشته مديريت در دانشگاه MIT فارغ التحصيل شد و سپس در مدرسه مديريت اسلوان در MIT به کار پرداخت. او در اين مدت با وارن بينس(WAREN BENNIS) متفکر مشهور مديريت آشنا مي شود و از او بيشترين تاثير را مي پذيرد. او بينس را پدر معنوي خود به شمار مي آورد.
پس از آن به انگلستان بر مي گردد و در تشکيل و تاسيس مدرسه کسب و کار لندن(LONDON BUSINESS SCHOOL) فعاليت مي کند و خود در سال 1972 موفق به اخذ درجه استادي در دانشکده مديريت در رشته روانشناسي مي شود. او سالها به عنـوان مفسر بي بي سي(BBC) مشغول به کار بود و شهرت جهاني کسب کرد. چارلز هندي معروفترين و اثرگذارترين چهره اروپايي در ميان متفکران و انديشمندان علم مديريت به شمار مي رود. او يک فيلسوف اجتماعي برجسته و مشاور زبردست مديريت است که تجربه ساليان متمادي مشاوره و تحقيق در حوزه هاي مختلف سازماني واجتماعي و مديريتي را با خود همراه دارد.
هندي نويسنده اي تواناست که تاکنون 15 کتاب در زمينه هاي طبيعت کار، عمر سازماني، اخلاق و ارزشها، جستجوي معنا در زندگي و کار و آينده کار تاليف و منتشر ساخته است که بيش از يک ميليون نسخه از آنها به فروش رفته است. کتابهاي او همگي سرشار از نکات نغز و راهگشا در حوزه هاي اجتماعي و مديريتي است که با نگرشي بديع و زباني فصيح ارائه شده است. به تعبير وارن بينس، چارلز هندي فردي است که به حوزه مديـريت، وقار و جذبـه اي فيلسوفـانه بخشيـده است. از هميــن روست که او با هنرمندي سحرانگيزي سبکها و شيوه هاي مديريتي در اداره سازمانها را بر خـدايان اسطوره اي يونـان قديم تطبيق مي دهد و جايگاه مناسب اختلاط فرهنگها و توازن فرهنگها و خلوص فرهنگي و تناسب فرهنگي را مشخص مي سازد. او در اين راه از واژگان خاص خود بهره مي جويد و انواع سازمانهاي شبدري، فدرال، هوشمند و شهروندي را معرفي و تشريح و مقايسه مي کند. ذهن وقار و بيان بليغ او در پي آن است که به آدميان و رهبران و سازمانها و نهادهاي اجتماعي و حکومتها نهيب زند که تغيير را بشناسند و راههاي مواجهه با آن را بيابند. او اين عصر را عصرسنت گريزي و تغييرات سريع ناپيوسته مي داند. راه حل مقابله با اين ناپيوستگي به نظر او شيوه نگرش متفاوت و به تعبير او تفکر واژگوناست. هندي گاه عصر کنوني را عصر تناقض و تضاد معرفي مي کند کـه در جنبـه هاي مختـلف آگاهـي، کـار، بهـــــره وري، زمان، سازمان، فردگرايي، بازنشستگي و عدالت خود را بروز مي دهد و همگان را به تحت کنترل درآوردن آنها دعوت مي کند. او جنبه هاي مثبت و منفـي نظام سرمايه داري را برمي شمرد و گلايه و نگراني خود را از اينکه پول به عنوان مهمترين شاخص پيروزي مطرح شده و ثروت ناشي از نظام بازار به درستي توزيع نشده پنهان نمي کند و به صراحت خشم خود را اعلام مي دارد. او براين باور است که روح تشنه انسان و جوامع انساني صرفاً بااقتصاد مبتني بر پول سيراب نمي شود و از همين روست که همگان را به آغاز دگرگوني از خود فرا مي خواند و مسير تعالي و جاودانگي را نشان مي دهد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM