ايميل رمز عبور
عضويت

اليوت جکوئيز

اليوت جکوئيز در 18 ژانويه 1917 متولد شد و در 8 مارس 2003 در سن 86 سالگي از دنيا رفت. وي روانکاوي کانادايي و روانشناس سازماني بود.
دکتر جکوئيز از دانشکده پزشکي دانشگاه جان هاپکينز فارغ التحصيل شده و از دانشگاه هاروارد نيز مدرک دکتري روابط اجتماعي دريافت کرده است. دليل اصلي معروف شدن وي، شناسايي مشکل و اختراع واژه بحران نيمه عمر و اين کشف مهم است که توانايي انسان در انجام کارهاي پيچيده، هم در طول عمر تکامل مي‌يابد و هم قابل پيش بيني است.
او در خلال کارهاي گسترده‌اي که با سازمانهاي مختلف مثل ارتش آمريکا و شرکتهاي بزرگ انجام مي‌داد، توانست براي اولين بار روش علمي هدفمندي براي امتحان کردن و اندازه گيري رفتارهاي انساني از طريق اعداد و با روشي قابل اثبات ارائه کند. اين رويکرد مترقي براي انتخاب ژنرالهاي ارتش آمريکا، رهبران سياسي و همچنين مديران بزرگترين شرکتهاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروزه اين روش به عنوان يکي از مهمترين اکتشافات علمي در رشته خود شناخته شده و باعث شده است که دکتر جکوئيز بارها به بعنوان روانشناس مورد استناد قرار گيرد.
کاترين کِيسون، همسر دکتر جکوئيز مي‌گويد: "مهمترين چيز اين است که کارهاي او در مسير پيشرفت قرار گيرد. اليوت بيش از 25 سال تلاش کرد تا توانست بحران نيمه عمر را مورد تأييد ديگران قرار دهد. ما نمي‌خواهيم منتظر بمانيم تا ديگر کارهايش بعداً شناخته شوند. ما اميدواريم از طريق تلاشهاي روانشناسان مستقل و مؤسسه بين‌المللي سازمانهاي بايسته(ROII) ايده اليوت شناخته شده و حتي مورد انتقاد قرار گيرد تا يکبار ديگر ترقي و درک انسان بهبود يافته و محيط کار مترقي ايجاد گردد. اين همان چيزي است که اليوت هميشه برايش تلاش مي‌کرد."
دکتر جکوئيز بيش از 20 کتاب به رشته تحرير درآورده که از بين آنها مي‌توان به زندگي و رفتار موجودات زنده(2002)، قدرت اجتماعي و مدير عامل(2002)، سازمانهاي بايسته
(1996)، توانايي‌هاي انسان(1994) و تئوري کلي بوروکراسي(1967) اشاره کرد. دکتر جکوئيز در سراسر دنيا به دليل کشفياتي که در زمينه دانش اجتماعي انجام داده و کارهاي مهمي که براي درک ما از طبيعت انسان و مؤسسات اجتماعي انجام داده، معروف است. زندگي و کارهاي او هديه‌اي بزرگ براي دنياست.
تلاشهاي دکتر جکوئيز چند تخصصي بوده و شامل توسعه بنيادي درک ما از مفهوم کار و ارزيابي و پيشرفت افرادي که در کار دخيل هستند و همچنين روشي هدفمند براي اندازه گيري پيچيدگي وظايف شغلي مي‌باشد. علاوه بر اين، کارهاي او در زمينه دانش اجتماعي شامل درک هدفمند طبيعت توانايي‌هاي بالقوه انسان و بلوغ آن در زندگي از زمان طفوليت تا پيري مي‌باشد.
بيش از 60 تز بر مبناي کار جکوئيز تهيه شده و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. کارهاي او روابط خانوادگي و کاري را در ميک قرن گذشته به طور چشمگيري ترقي داد


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM