ايميل رمز عبور
عضويت

دکتر حسن ميرزايي اهرنجاني

دکتر حسن ميرزايي اهرنجاني: از پيشکسوتان مديريت مي باشد. مدرک دکتراي خود را از دانشگاه UCL کاليفرنيا اخذ نمود. ايشان به دليل انجام سخنراني ها و کنفرانس هاي بسيار، به استاد شفاهي مديريت مشهور است. وي داراي نظريه سه شاخگي در مديريت است.


متولد 1321
-کارشناسي مديريت دولتي،دانشگاه تهران
-کارشناسي ارشد علوم سياسي،دانشگاه جورجيا آمريکا
-کارشناسي ارشد مديريت دولتي،دانشگاه کاليفرنياي جنوبي آمريکا
-دکتري مديريت دولتي دانشگاه کاليفرنياي جنوبي آمريکا
-استاد دانشگاه تهران
-مدير گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران به مدت 15 سال
-مدير ايستگاه تحقيقات مديريتي(اتم)دانشگاه تهران به مدت 7 سال
-از بنيان گذاران دوره دکتري مديريت،در دانشگاه تهران سال 1364
-استاد کرسي دروس مباني فکري و فلسفي تئوريهاي دوره دکتري مديريت،به مدت 20 سال
-استاد کرسي دروس روش تحقيق دوره دکتري مديريت،به مدت 20 سال


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM