ايميل رمز عبور
عضويت

آبراهام هرولد مزلو...Abraham Harold Maslow

مزلو با نظريه «سلسله مراتب نيازهاي انساني‌» (هرم مزلو) شناخته شده است.

آبراهام هرولد مزلو


آبراهام مزلو در ۱ آوريل ۱۹۰۸ در بروکلين، نيويورک در خانواده‌اي يهودي به دنيا آمد. آبراهام هَرولد مَزلو روانشناس انسان‌گراي آمريکايي مي باشد. او امروزه براي نظريه «سلسله مراتب نيازهاي انساني‌»اش (هرم مزلو) شناخته شده است. مزلو همچنين به عنوان پدر روانشناسي انسان گرا شناخته مي شود. او در سال ۱۹۵۴ کتاب «انگيزه و شخصيت» را درباره نظريه سلسله مراتب نيازها منتشر کرد.
سلسله مراتب مزلو راه جالبي براي نگريستن به رابطه ميان انگيزه هاي آدمي و فرصت هايي که محيط عرضه ميکند را فراهم مي آورد. انگيزه ها تمايلاتي هستند که هدف غايي آنها حفظ بقاست
نياز هاي اين سلسله مراتب به ترتيبي که بايد ارضا شوند عبارتند از
نيازهاي فيزيولوژيک براي غذا ، آب ، هوا ، خواب و همدم جنسي
نيازهاي ايمني براي امنيت ، ثبات ، نظم ، محافظت و رهايي از ترس و اضطراب
نياز هاي تعلق و دوست داشتن
نياز هاي مورد احترام ديگران و خود واقع شدن
نياز به خودشکوفايي
به نظر مزلو افراد خود شکوفا کمتر از 1% جامعه را تشکيل ميدهند که از نظر رواني سالم تلقي ميشوند. به نظر وي هر شخص براي تعيين نياز هايش در هر سطح تمام نبوغ خود را به کار خواهد بست .
مزلو به اين نتيجه رسيد که افراد خود شکوفا داراي خصايص مشترک زيرند.
واقعيت را به خوبي درک کرده و قادرند شرايط مبهم را تحمل کنند .
خود و ديگران را آنچنان که هستند قبول ميکنند.
در انديشيدن و رفتار خود جوشند.
بيشتر مسئله مدارند تا خود مدار.
از بذله گويي بر خوردارند.
بسيار خلاقند.
به سادگي همرنگ جماعت نمي شوند .
به شادکامي انسان ها علاقه مندند.
از تجربه هاي اساسي زندگي عميقا لذت ميبرند.
بيشتر با مردمان معدودي روابط عميق و ارضا کننده دارند تا با تعداد زيادي از مردم.
قادرند به نحو عيني به زندگي بنگرند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM