ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز
چکيده: در اين مقاله سعي شده تا به تبيين مفاهيم و تعاريف حوزه مديريت دانش پرداخته شود. لذا در ابتدا به تعريف دانش و بيان تفاوت هاي آن با داده و اطلاعات مي پردازيم؛ چون در بسياري از موارد عدم موفقيت در درک مفهوم مديريت دانش و تفاوت آن با مديريت اطلاعات، به سبب عدم ارايه تعريفي درست از دانش و اطلاعات مي باشد. سپس با تعريف مديريت دانش و بيان چرخه مديريت دانش به عوامل موثر در اجراي مديريت دانش در سازمان ها مي پردازيم. کليد واژه ها: چرخه دانش، مديريت دانش، اجراي دانش مقدمه در گذشته بسياري از سازمان ها دانش هريک از کارکنان را تنها در جهت بهبود عملکرد شخصي وي مورد استفاده قرار مي دادند؛ درحاليکه امروزه سازمان ها در تلاش بري به جريان انداختن دانش کليه پرسنل در سطح سازمان مي باشند، تا اهداف سازمان بيش از پيش تأمين شود. اين امر منجر به رواج ديدگاه جديدي به نام مديريت دانش[2] در مباحث مديريتي و زمينه هاي موضوعي مرتبط شده است. امروزه بسياري از شرکت هاي بزرگ دنيا با بکارگيري و عملي سازي مديريت دانش در جهت رشد و توسعه خود گام برداشته اند. شرکت هايي مانند Ford ،TOYOTA ،SONY، MOTOROLA ،Siemens ،Microsoftو... با پياده سازي مديريت دانش به برتري رقابتي در ميان شرکت هاي مشابه دست يافته اند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که اجراي مديريت ... ادامه مطلب

نقش مديريت دانش در افزايش بهره وري
اين مقاله توسط آقاي سعيد ابراهيمي نوشته شده است که مي توانيد در فايل پيوست با فرمت pdf مشاهده فرمائيد. ادامه مطلب

مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز
چکيده: در اين مقاله سعي شده تا به تبيين مفاهيم و تعاريف حوزه مديريت دانش پرداخته شود. لذا در ابتدا به تعريف دانش و بيان تفاوت هاي آن با داده و اطلاعات مي پردازيم؛ چون در بسياري از موارد عدم موفقيت در درک مفهوم مديريت دانش ... ادامه مطلب

سيستم نيازسنجي،برنامه ريزي، اجرا و بررسي اثربخشي آموزش (ISO10015)
- آشنايي با مفهوم اثربخشي آموزش نيروهاي انساني و رويکردهاي ارزشيابي آن با توجه به اينکه يکي از موانع توسعه در کشورهاي توسعه‌ نيافته و يا در حال توسعه کمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده است و آموزش‌هاي رسمي و دانشگاهي ... ادامه مطلب


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM