ايميل رمز عبور
عضويت

ناگفته هاي مديريت (مهارت هاي مديريتي)
هر کاري نياز به اصول و تخصص دارد؛ ما هرگز بيمار را به دست يک غير متخصص نمي سپاريم، ما براي مسافرت به راننده ...

بازنشستگي عقابها

عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر است . عقاب مي تواند تا 70 سال زندگي کند . ولي براي اين که به اين سن برسد بايد تصميم دشواري بگيرد. زماني که عقاب به 40 سالگي مي رسد ...

ادامه داستان

چند روز پيش داشتم به همسرم مي گفتم که ايکاش با تجربه الآنم به چند سال پيش بر مي گشتم. اون موقع ديگه مي دونستم چه اشتباهاتي را نبايد انجام دهم. فرداي آنروز همسرم سرکار خانم سيمدار که به نظرم قلم ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM