ايميل رمز عبور
عضويت

انتقاد از راه حل راحت تر است!
سال ها پيش وقتي کار مشاوره را تازه شروع کرده بودم، بعد از انجام چند پروژه کوچک در بخش خصوصي، اولين کارفرماي ...

مهندسي و مديريت

مردي که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به ياد آورد قرار مهمّي دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردي که روي زمين بود پرسيد: \"ببخشيد آقا ؛ من قرار مهمّي دارم ، ممکنه به ...

ادامه داستان

متن زير را آقاي دکتر شجري برايم ايميل کرده اند: روش زندگي.... دو قطره آب که به هم نزديک شوند، تشکيل يک قطره بزرگتر ميدهند... اما دوتکه سنگ هيچگاه با هم يکي نمي شوند ! پس هر چه سخت تر و قالبي تر باشيم، ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM