ايميل رمز عبور
عضويت

آموزش مديريت استرس در برق منطقه اي سمنان
دوره آموزشي مديريت استرس براي گروه هاي pm (تعميرات و نگهداري) در شرکت برق منطقه اي سمنان برگزار شد. اين دوره ...

حکايت سنگ و آب

اگر دو قطره آب در کنار هم قرار بگيرند چه مي کنند؟ آنها تصوير قطره ديگر را در خود ديده و به هم مي پيوندند و يک قطره بزرگتر تشکيل مي دهند. اگر چند سنگ به هم نزديک شوند چه ...

ادامه داستان

چند روز پيش داشتم به همسرم مي گفتم که ايکاش با تجربه الآنم به چند سال پيش بر مي گشتم. اون موقع ديگه مي دونستم چه اشتباهاتي را نبايد انجام دهم. فرداي آنروز همسرم سرکار خانم سيمدار که به نظرم قلم ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM