ايميل رمز عبور
عضويت

انتشارات سال 1397
3 کتاب در خصوص سيستمهاي مديريت کيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي

مديريت زمان

يک کارشناس مديريت زمان که در حال صحبت براي عده اي از دانشجويان رشته بازرگاني بود، براي تفهيم موضوع، مثالي به کار برد که دانشجويان هيچ وقت آن را فراموش نخواهند کرد ...

ادامه داستان

در جائي خواندم که: بوميان آمازون روش جالبي براي شکار ميمون دارند بدينصورت که نارگيل را از دو طرف سوراخ مي کنند، يک طرف کوچک تر در حدي که بتوانند يک طناب را از آن عبور دهند و يک طرف کمي درشت تر در ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM