ايميل رمز عبور
عضويت

مدرسه بهره ور
مقدمه: طرح آموزشي مدرسه بهره ور به منظور ارتقاي بهره وري مدارس در مقاطع تحصيلي مختلف برنامه ريزي و آماده ...

نيمکت

روزي لويي شانزدهم در محوطه ي کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازي راکنار يک نيمکت در حال نگهباني ديد ؛از او پرسيد تو براي چي اينجا قدم ميزني و از چي نگهباني ميدي؟سرباز ...

ادامه داستان

امروز يک ايميل از دوست خوبم آقاي مهندس مرجاني دريافت کردم که به نظرم واقعا درست و زيبا بود: دو مثال از تصوير ذهني: 1- شخصي سر کلاس رياضي خوابش برد. زنگ را زدند بيدار شد و با عجله دو مسئله را که روي ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM